Polityka prywatności

Polityka Prywatności reguluje sposób, w jaki KLUGEX,  INC. ("KLUGEX") zbiera, wykorzystuje, przechowuje i ujawnia informacje zebrane o od użytkowników („Użytkownik”) strony internetowej bizuteria.store66.com   ("Strona"). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony oraz wszelkich produktów i usług oferowanych przez KLUGEX.

Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników mogą być przez nas zbierane na różne sposoby, w tym m.in. w czasie, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą Stronę, logują się na stronę, składają zamówienia, subskrybują biuletyn, odpowiadają na ankietę, wypełniają formularz oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, jakie udostępniamy na naszej Stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, odpowiednio, imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego. Użytkownicy mogą  jednak odwiedzać naszą Strony anonimowo. Dane osobowe Użytkowników będą przez nas zbierane wyłącznie jeśli użytkownicy dobrowolnie przekażą nam takie dane. Użytkownicy mogą zawsze odmówić przekazania danych osobowych, za wyjątkiem przypadków, gdy takie działanie może uniemożliwić im udział w pewnych działaniach związanych ze Stroną.

Dane nieosobowe

Możemy zbierać dane nieosobowe dot. Użytkowników w czasie korzystania przez nich z naszej Strony. Dane nieosobowe mogą obejmować takie informacje jak nazwa przeglądarki internetowej, typ komputera oraz informacje techniczne dotyczące sposobu łączenia się z naszą Stroną, system operacyjny oraz dostawcy usług dostępu do Internetu, z których korzystają Użytkownicy, a także inne podobne informacje.

Pliki cookies w przeglądarce

Nasz Strona może wykorzystywać pliki "cookies" celem poprawienia komfortu korzystania ze Strony. Przeglądarka internetowa Użytkownika  umieszcza pliki cookies na dysku twardym komputera użytkownika w celu utrzymywania rejestru, a czasem w celu śledzenia informacji dot. Użytkownika. Użytkownik może zdecydować o ustawieniu przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookies lub  powiadamiała go o przesyłaniu plików cookies. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku takiej zmiany ustawień niektóre części Strony mogą nie działać poprawnie.

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje

KLUGEX zbiera i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
-        personalizacja sposobu korzystania ze Strony
Możemy wykorzystywać informacje dla zrozumienia sposobu, w jaki nasi Użytkownicy, jako grupa, korzystają z usług i zasobów udostępnianych na naszej Stronie;
-        ulepszenie naszej Strony
Opierając się na informacjach i odpowiedziach uzyskanych od Państwa, staramy się ciągle ulepszać ofertę naszej Strony.
-        poprawa obsługi klienta
Wasze informacje pomogą nam skuteczniej odpowiadać na Wasze zapytania i skuteczniej zaspakajać Wasze potrzeby.
-        przetwarzanie transakcji
Możemy wykorzystywać informacje, jakich Użytkownicy udzielają nam  na swój temat podczas składania zamówień wyłączenie w celach świadczenia usług objętych zamówieniem. Nie przekazujemy informacji podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem zakresu niezbędnego dla świadczenia usługi.
-        administrowanie treściami (kontentem), promocjami, ankietami lub innymi funkcjami Strony
-        przesyłanie Użytkownikom informacji, jakie zgodzili się otrzymywać na tematy, jakie naszym zdaniem mogą ich interesować.
-        - Okresowe przesyłanie wiadomości pocztą elektroniczną
Adresy e-mail przekazywane przez Użytkowników dla realizacji zamówień będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania im informacji i aktualizacji dotyczących złożonych przez nich zamówień. Adresy te mogą być również wykorzystywane dla przesyłania odpowiedzi na zapytania oraz/lub inne prośby lub pytania Użytkowników. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje o dołączeniu do naszej listy mailingowej, będzie on otrzymywać e-maile zawierające wiadomości dot. naszej firmy, aktualizacje, informacje nt. powiązanych produktów lub usług. Jeśli w dowolnym momencie w przyszłości Użytkownik zechce zrezygnować z otrzymywania wiadomości, to może to uczynić kontaktując się z nami poprzez naszą Stronę.

W jaki sposób chronimy Wasze informacje

Stosujemy odpowiednie praktyki w zakresie zbierania, przechowywania oraz przetwarzania danych, a także odpowiednie środki bezpieczeństwa dla ochrony przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Waszych danych osobowych, nazw użytkownika, haseł, informacji dot. transakcji oraz danych przechowywanych na naszej Stronie.

Dzielenie się informacjami osobistymi

Nie sprzedajemy, wymieniamy, ani nie wynajmujemy danych osobowych Użytkowników innym podmiotom. W celach wskazanych powyżej możemy przekazywać naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom powiązanym i reklamodawcom ogólne, zagregowane informacje demograficzne, które nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi gości i użytkowników.

Strony internetowe podmiotów zewnętrznych

Użytkownicy  mogą odnaleźć na naszej Stronie reklamy i inne treści, które są połączone ze stronami internetowymi naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców oraz innych podmiotów zewnętrznych. Nie posiadamy kontroli nad zawartością czy linkami, jakie pojawiają się na tych stronach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony, których łącza znajdują się na naszej Stronie. Ponadto strony te lub usługi, w tym ich treść i zawarte na nich łącza, mogą podlegać ciągłym zmianom. Strony te i usługi mogą posiadać własne polityki prywatności i obsługi klienta. Przeglądanie oraz korzystanie z jakichkolwiek innych stron internetowych, w tym ze stron posiadających łącza do naszej Strony, podlega warunkom i politykom stosowanych na tych stronach.

Reklama

Reklamy pojawiające się na naszej stronie mogą być dostarczane Użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą instalować pliki cookies. Pliki  pozwalają serwerowi reklamowemu rozpoznać Wasz komputer za każdym razem, gdy przesyłają Wam reklamę internetową. Ma to na celu kompilację danych nieosobowych dotyczących Was oraz innych osób korzystających z tego komputera. Informacje te umożliwiają sieciom reklamowym m.in. dostarczanie ukierunkowanych reklam, jakie ich zdaniem są najbardziej interesujące dla Was. Polityka prywatności nie obejmuje korzystania z plików cookie przez innych reklamodawców.

Google Adsense

Niektóre z reklam mogą być dostarczane przez Google. Korzystanie przez Google z plików cookie typu DART umożliwia tej firmie przesyłanie reklam Użytkownikom w oparciu o dokonane przez nich wejścia na naszą Stronę oraz na inne strony w Internecie.  DART korzysta z „informacji uniemożliwiających ustalenie tożsamości” i nie śledzi Waszych informacji osobowych, takich jak Wasze imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, itp. Można zrezygnować  z korzystania plików cookie typu DART poprzez zapoznanie się z polityką Google dot. reklam i prywatności w sieci. Jest ona dostępną na stronie http://www.google.com/privacy_ads.html

Nasze zobowiązanie do przestrzegania prywatności dzieci

Ochrona prywatności osób bardzo młodych jest szczególnie ważna. Z tego powodu nigdy nie zbieramy, ani nie przechowujemy naszej stronie informacji pochodzących od osób, o których wiemy, że nie ukończyły 18 lat, a żadna część naszej strony nie jest skonstruowana w sposób mający na celu  przyciągnięcie osób poniżej 18 roku życia. Zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usług nie zezwalamy, aby osoby, które nie ukończyły 18 lat korzystały z naszej usługi.


Zmiany niniejszej polityki prywatności

KLUGEX może w dowolnym momencie dokonać aktualizacji niniejszej polityki prywatności według własnego uznania. W takim przypadku zmieniona zostanie data aktualizacji widoczna na dole strony. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania niniejszej strony pod kątem wszelkich zmian oraz w celu uzyskania informacji nt. sposobu, w jaki pomagamy chronić zbierane od Państwa dane osobowe. Niniejszym potwierdzacie Państwo, że okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i uzyskiwanie informacji o zmianach jest Waszym obowiązkiem.

Akceptacja niniejszych warunków

Korzystanie przez Państwa z niniejszej Strony oznacza Waszą akceptację niniejszej polityki. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z niniejszą polityką, proszę nie korzystać z naszej Strony. Korzystanie ze Strony po opublikowaniu zmian niniejszej polityki będzie uważane za akceptację zmian.

Kontakt

W przypadku pytań dot. niniejszej Polityki Prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie lub Waszych kontaktów z niniejszą stroną, prosimy o kontakt pod następującym adresem:
bizuteria.store66.com
Adres pocztowy do korespondencji:
KLUGEX, INC PO BOX 2212 Monument, CO 80132

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 19 marca 2012 r.