PROSZĘ PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STRONY. Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że dostęp i użytkowanie tej strony podlega następującym warunkom i innym przepisom prawa. Jeśli nie zgadzasz się z nimi, proszę opuścić stronę.
Klugex, Inc. nie udziela żadnych gwarancji, że konkretne przedmioty, które są sprzedawane lub oferowane w sprzedaży są autentycznie zaprojektowane przez Indian bądz rdzennych mieszkańców Ameryki, rzemiosłem, czy sztuką podług prawa Stanów Zjednoczonych, Stanu Colorado, praw plemiennych lub prawa innego stanu na terytorium USA.

Nasze magnetyczne produkty NIE SĄ SPRZEDAWANE JAKO WYROBY MEDYCZNE, lub jako substytut profesjonalnego leczenia. Biżuteria magnetyczna nie jest przeznaczona do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania stanom chorobowym. Zgodnie z regulacjami Amerykańsiej Agencji ds. Żywności i Leków, nie czynimy oświadczeń dotyczących terapełtycznych korzyści dla zdrowia. Zalecamy konsultację lekarską przed użyciem lub noszeniem wszelkich magnetycznych produktów. Nie używaj jeśli jesteś w ciąży, masz wszczepiony rozrusznik serca, jakikolwiek inny implant energetyczny lub inne urządzenia o przeznaczeniu medycznym.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie powinny być trzymane z dala od dzieci. Mogą być śmiertelne lub szkodliwe w przypadku połknięcia.

Zasady dotyczące zwrotów
Gwarantujemy satysfakcję! Dlatego też do każdego sprzedanego produktu załączamy pełną 30-dniową gwarancję satysfakcji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony/a ze swojego zakupu, możesz zwrócić go w ciągu 14 dni. Chętnie wymienimy towar lub zwrócimy koszty zakupu... bez żadnych pytań! Prosimy o poinformowanie nas przez email, jeśli planujesz zwrot i poproś o podanie numeru RMA. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi, chyba że wynikają z naszego błędu.

Sposób płatności
Za wszystkie przesyłki musi być dokonana przedpłata. Przedpłata obejmuje koszt towaru i opłatę za przesyłkę. Przyjmujemy przekazy pieniężne, poświadczone czeki, czeki osobiste lub płatność PayPal. Nie respektujemy płatności przy odbiorze. Należy pamiętać, że adres wysyłkowy i karta kredytowa muszą mieć taki sam adres rozliczeniowy. Przepraszamy za niedogodność, ale to broni nas i Was przed fałszywymi tranzakcjami. W przypadku, gdy jesteś naszym stałym klientem, możesz wybrać opcję wysyłki na inny adres.

Dostawa
Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeśli potrzebujesz czegoś priorytetowo, skontaktuj się znami przez e-mail, że istnieje taka potrzeba, a skontaktujemy się z Tobą celem potwierdzenia, czy istnieje taka możliwość. Po realizacji zamówienia i wysłaniu Twojego towaru/ów, wyślemy Ci końcowy email informacyjny. Poinformujemy Cię o wszelkich trudnościach z dostarczeniem, w ciągu 3 dni roboczych.

Prawa autorskie
Cała treść zawarta na tej stronie, nie ograniczając się do tekstu, grafiki i kodu, jest chroniona prawami autorskimi jako praca zbiorowa wg USA i innymi prawami autorskimi i są własnością Klugex, Inc. Praca zbiorowa obejmuje prace, które są licencjonowane przez Klugex, Inc.. Prawo autorskie 2008, Klugex, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Udziela się zgody na kopiowanie, drukowanie elekektronicznych kopii zawartych na tej stronie wyłącznie celem złożenia zamówienia na produkty marki Klugex, Inc. Możesz wyświetlać, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń, lub restrycki do konkretnego materiału, pobrać lub wydrukować część materiału z różnych obszarów witryny wyłącznie do wlasnego użytku niekomercyjnego, lub by złożyć zamówienie na produkt Klugex, Inc. Każde inne użycie, włączając, ale nie ograniczając się do kopiowania, dystrybucji, wyświetlania, lub przekazywania treści strony jest surowo zabronione, chyba że Klugex, Inc postanowi inaczej. Użytkownik zgadza się nie zmieniać, ani nie usuwać żadnych praw własności z materiałów pobranych z serwisu.

Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe Klugex, Inc. zawarte w tej witrunie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Klugex, Inc.

Zastrzeżenie dotyczące gwarancji.
Ta witryna, materiały i produkty na tej stronie są dostarczane "tak jak są", bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa, Klugex Inc nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, włączając w to ale nie wyłącznie, domniemane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Klugex, Inc nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że funkcje zawarte w witrynie będą działać nieprzerwane lub będą wolne od błędów, lub że usterki zostaną naprawione, lub że ta strona lub serwer, na którym witryna działa, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Klugex, Inc nie składa żadnych obietnic lub oświadczeń dotyczących korzystania z materiałów na tej stronie pod względem ich poprawności, dokładności, adekwatności, użyteczności, terminowości, rzetelności lub podobne. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia lub wykluczenia w gwarancji, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w stosunku do Was.

Ograniczenie odpowiedzialności
Klugex, Inc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, szkody pośrednie, brak możliwości korzystania z materiałów na tej stronie lub związane z wydajnością produktów, nawet jeśli Klugex, Inc została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Obowiązujące prawo nie może pozwolić na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody za szkody przypadkowe lub pośrednie, zatem powyższe ograniczenie lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania dla Was.

Błędy typograficzne
W przypadku, gdy produkt Klugex, Inc jest błędnie podany w niewłaściwej cenie, Klugex, Inc zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówień złożonych do produktu wymienionego w niewłaściwej cenie. Klugex, Inc zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania takich zleceń, jeśli zamówienie zostało lub nie zostało potwierdzone i karta kredytowa obciążona. Jeśli Wasza karta kredytowa została obciążona opłatą za zakup i zamówienie jest anulowane, Klugex, Inc dokona uznania karty kredytowej kwotą pobraną za produkt w niewłaściwej cenie.

Termin wypowiedzenia
Niniejsze warunki mają zastosowanie do Was, podczas dostępu do witryny i / lub zakończenia rejestracji lub zakupów. Te warunki, lub część z nich, mogą być wypowiedziane przez Klugex Inc bez uprzedzenia w dowolnym czasie, z dowolnego powodu. Przepisy odnoszące się do praw autorskich, Znaków Towarowych, Gwarancji, Ograniczenia Odpowiedzialności, Odszkodowań i Postanowienie rózne pozostaną w mocy.


Uwaga
Klugex Inc może dostarczyć informację do Was za pośrednictwem poczty e-mail, ogólnej informacji na stronie, lub w inny sposób uznany za rzetelny, na adres który podaliście Klugex, Inc.

Postanowienia różne
Korzystanie z tej witryny podlega pod każdym względem prawu stanu Kolorado, USA, bez względu na wybór przepisów prawa, a nie Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 roku, o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zgadzacie się, że właściwe prawo i miejsce w postępowania sądowego bezpośrednio lub pośrednio wynikające lub odnoszące się do tej witryny (w tym włączając, ale nie ograniczając się tylko do zakupu produktów Klugex, Inc) będą prowadzone w sądach stanowych albo federalnych znajdujących się w Denver County, Kolorado. Wszelkie powództwo lub roszczenia jakie możecie mieć w stosunku do strony (w tym, ale nie ograniczając się do zakupu produktów Klugex, Inc) muszą być zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od roszczenia lub powstania powództwa. Niedopilnowanie przez Klugex, Inc wykonania lub ścisłego egzekwowania wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie będą interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowień lub praw. Ani sposób postępowania pomiędzy stronami ani praktyka handlowa nie wpłyną na zmianę któregokolwiek z tych warunków. Klugex Inc może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie bez powiadomienia Was.

Korzystanie z Serwisu
Molestowanie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie na stronie, w tym za pośrednictwem poczty e-mail, czatu, lub przy użyciu języka uznanego za obsceniczny lub obraźliwy, jest surowo zabronione. Podszywanie się pod innych, w tym pod Klugex, Inc lub inny licencjonowany personel, hosta, lub przedstawiciela, a także innych członków lub gości na stronie jest zabronione. Nie można przesłać pliku, rozprowadzać lub w inny sposób publikować za pośrednictwem witryny żadnych treści, które są zniesławiające, oczerniające, obsceniczne, naruszające prywatność lub prawo publiczne, obraźliwe, niezgodne z prawem, gróźb lub materiałów w inny sposób niepożądanych, który mogą stanowić przestępstwo lub zachęcać do niego, naruszających prawa kogokolwiek, lub które mogłyby stanowić naruszenie prawa. Nie możesz przesłać komercyjnego kontentu na stronę lub korzystać z witryny w celu werbowania lub nakłaniania do przyłączenia się do innej komercyjnej usługi online lub innej organizacji.

Zastrzeżenie dotyczące uczestnictwa
Klugex, Inc nie przegląda i nie może przeglądać treści całej komunikacji i materiałów zamieszczonych lub tworzonych przez użytkowników korzystających ze strony, i nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za treść takowej treści i materiałów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez zapewnienie możliwości przeglądania i rozpowszechniania treści generowanych przez użytkowników na stronie, Klugex, Inc działa jedynie jako bierny kanał dla takiej dystrybucji nie podejmuje żadnych zobowiązań ani nie ma żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich treści i działań na stronie. Jednak Klugex, Inc zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia komunikatów lub materiałów, które uzna za (a) obraźliwe, zniesławiające, lub obsceniczne, (b) nieuczciwe, zwodnicze lub wprowadzające w błąd, (c) naruszające prawo autorskie, znaki towarowe lub prawa własności intelektualnej innych osób lub podmiotów(d) obraźliwe lub w inny sposób nie do zaakceptowania dla Klugex, Inc

Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec firmy Klugex, Inc. oraz członków jej zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców Kuglex Inc. (łącznie zwanych „Dostawcami Usług”) od wszelkich strat, wydatków, odszkodowań i kosztów, w tym od uzasadnionych kosztów z tytułu usług prawniczych, wynikających z naruszenia niniejszych warunków lub wszelkich działań dot. Waszego konta (w tym powstałych w wyniku niedbałości lub niewłaściwego postępowania) dokonanych przez Was lub przez jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do strony z Waszego konta internetowego.

Łącza do stron podmiotów zewnętrznych(trzecich)
Starając się zwiększyć wartość dla odwiedzających nasze strony internetowe, Kuglex, Inc. może umieścić łącza do stron prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Jednakże nawet jeśli dany podmiot zewnętrzny jest spółką stowarzyszoną z Kuglex, Inc., to Kuglex, Inc. nie posiada kontroli nad stronami dostępnymi poprzez te łącza, a wszystkie z nich posiadają odrębne polityki ochrony i zbierania danych, niezależne od Kuglex, Inc. Owe powiązane strony są umieszczone wyłącznie dla Waszej wygody i niniejszym dostęp do nich odbywa się na Wasze ryzyko. Niemniej jednak Kuglex, Inc. stara się chronić integralność swojej strony internetowej oraz łączy na niej umieszczonych i chciałby prosić Was o przekazanie informacji zwrotnej nie tylko odnośnie swojej własnej strony, ale także odnośnie stron, do których udostępnione są łącza (w tym informacji o niedziałaniu danego łącza).